unakkul naane lyrics
| | |

unakkul naane lyrics

harris jayaraj unakkul naane lyrics (Tamil) உன்னக்குள் நானே உருகும் இரவில்உள்ளத்தை நான் சொல்லவாமா பா தா நி சாரெ மா கா ரெ சமா பா தா நி சாஆஹா…உன்னக்குள் நானே உருகும் இரவில்உள்ளத்தை நான் சொல்லவாமருவும் மனதின் ராகசிய அறையில்ஓதிகை பார்த்திடா வாசிறுக சிறுக உன்னில் என்னைTholaithu mozhi சொல்லவாசொல்லால் சொல்லும் யென்னை வாட்டும்ரணமும் தேன் அல்லவாமின்னும் பணிசரல் உன் நெஞ்சில் சேர்ந்தாலேKannil unnai vaithu pen தாய்த்து கொண்டாலேகாதல் சொன்னாலே வெண்ணிலா…